Yhteystiedot

kovo
testisivut
49400 Hamina

Kotkan Voimailijoiden toimintalinja

Visio

Toimintamme tavoitteena on tarjota Kotkan seudun lapsille, nuorille ja aikuisille laadukasta liikuntaa ja yhdessäoloa, jossa jokainen lapsi / nuori/ aikuinen kokee olevansa tärkeä.

Eettiset linjaukset 

Toimintamme tarjoaa turvallisen, päihteettömän ja terveellisen yhteisön harrastaa omalla taitotasollaan mielihyvää tuottavaa liikunnallisuutta. Valmentajia rohkaistaan kuuntelemaan sekä junioreita että heidän vanhempiaan. Kaikille seuramme valmentajille tarjotaan yhtäläiset edellytykset osallistua valmentajakoulutukseen.

Toiminnan tavoitteet

KoVon kasvatukselliset tavoitteet ovat terveen kasvun tukemiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet. Seuratoiminnassa elämme laatimiemme pelisääntöjen mukaisesti. Arvostamme yhdessä tekemistä ja terveitä elämäntapoja. KoVon urheilulliset tavoitteet ovat erittäin korkealla eli haluamme tehdä työtä sen hyväksi että Kotka saisi toisenkin suomalaisen nyrkkeilyn olympiavoittajan Pentti Hämäläisen lisäksi. Mutta sen rinnalla kulkee tietoisesti yhtäläinen oikeus kaikilla lajin harrastajilla toteuttaa itseään niillä liikunnallisilla edellytyksillä, joihin hän luontaisilla edellytyksillään on kyvykäs.

Yhteisöllisyyden kokeminen seuratoimintamme avulla on eräs keskeisempiä liikunnallisia tavoitteitamme. Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet ovat tärkeällä sijalla seuratoiminnassamme, koska miellämme kaiken toiminatamme kasvatustyöksi. Siksi päihteettömyys ja terveiden elämän tapojen vaaliminen ovat erottamaton osa seuratoimintaamme. Ohjaajat näyttävät hyvää esimerkkiä ja kilpailumatkoihin kuuluu ehdottomasti päihteettömyys.

Kotkan Voimailijat ry:n hyväksi tehty työ tehdään talkootyönä ja varoja keräämme seuratoiminnan hyväksi talkoilla. Kaikki panos käytetään lasten ja nuorten toiminnan tukemiseen. KoVon yhteiskunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Tavoitteenamme on lasten ja nuorten terveen kasvun tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen kohti aktiivikansalaisuutta. Haluamme, että seuramme nuorista kasvaa yhteiskuntakelpoisia kansalaisia.


Kotkan Voimailijoiden käytännön toimintaperiaatteita:

 • KoVon harjoitusryhmät muodostetaan siten ettei kenenkään tarvitse tuntea itseään ulkopuoliseksi.
 • Harrasteryhmissä viikoittain harjoitellaan 2 - 4kertaa. Kilparyhmässä harjoitellaan viikossa 4 - 6 kertaa.
 • Haluamme taata kaikille mahdollisuuden toteuttaa itseään haluamallaan tavalla.
 • Osallistumismaksuna perimme kaikilta seuramme jäsenmaksun, joka on 20 euroa vuonna 2024.
 • Asioista tiedotetaan sähköpostitse ja seuran kotisivujen www.kovo.fi kautta.
 • Kaikki Kotkan Voimailijoiden toiminta ja matkat ovat ehdottoman päihteettömiä ja kaikki toiminnassa mukana olevat ovat allekirjoittaneet seuramme päihdesopimuksen.
 • Seurassamme ei ole palkattua henkilökuntaa, joten kaikki toiminta tapahtuu vapaaehtoistyönä. Siksi talkootoiminta on ainoa osallistumisen muoto meidän seurassamme.
 • Pyrimme saamaan uusia toimijoita mukaan toimintaamme eli haku on päällä kaiken aikaa.
 • Johtokunta tekee ehdotukset palkitsemisesta ja tuolloin pyrimme olemaan tasapuolisia kaikkia kohtaan.
 • Myös yhteistyökumppaniemme kohdalla pätee se, että kiitämme heitä arvokkaasta yhteistyöstä ja näin pyrimme varmistamaan sen jatkuvuuden. Toimimme lakien ja muiden yhteiskuntamme normien mukaisesti
 • Urheilijan tehtävänä on harjoitella oikein ja tunnollisesti kohti omien liikunnallisten edellytyksien huippua.
 • Vanhempien tehtävänä on tukea seuran kasvatustyötä toimimalla johdon mukaisesti lasten parhaaksi.
 • Valmentajan tehtävänä on toimia vastuullisesti ja esimerkillisesti lasten tarpeet huomioiden.
 • Joukkueenjohtajan rooli on huolehtia mahdollisimman hyvin nuorten valmennettavien tarpeista ja turvallisuudesta.
 • Huoltajan rooli on tukea koko joukkueen hyvinvointia.


Kotkan Voimailijoiden organisaatio ja vastuuhenkilöiden roolit:

KoVon varapuheenjohtajana toimii Sami Hämäläinen

KoVon sihteerinä toimii Heidi Jansson

KoVon johtokunnan muut jäsenet:

Jarmo Wägar

Minna Liukkonen

Ismo Hämäläinen

Kari Kurko

Asko Tiihonen  

Rahastonhoitajana toimii johtokunnan jäsen Heidi jansson

Leirikeskusvastaavana toimii Jarmo Wägar