Yhteystiedot

kovo
testisivut
49400 Hamina

KOTKAN VOIMAILIJOIDEN TOIMINTALINJA

 

 

1.   Kotkan Voimailijoiden visio:

 

Toimintamme tavoitteena on tarjota Kotkan seudun lapsille, nuorille ja aikuisille laadukasta liikuntaa ja yhdessäoloa, jossa jokainen lapsi / nuori/ aikuinen kokee olevansa tärkeä.

 

2.   Kotkan Voimailijoiden eettiset linjaukset: 

 

·        Toimintamme tarjoaa turvallisen, päihteettömän ja terveellisen yhteisön harrastaa omalla taitotasollaan mielihyvää tuottavaa liikunnallisuutta.

 

·        Valmentajia rohkaistaan kuuntelemaan sekä junioreita että heidän vanhempiaan.

 

·        Kaikille seuramme valmentajille tarjotaan yhtäläiset edellytykset osallistua valmentajakoulutukseen.

 

3.   Kotkan Voimailijoiden toiminnan tavoitteet:

 

·        KoVon kasvatukselliset tavoitteet ovat terveen kasvun tukemiseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen liittyvät toimenpiteet. Seuratoiminnassa elämme laatimiemme pelisääntöjen mukaisesti. Arvostamme yhdessä tekemistä ja terveitä elämäntapoja.

 

·        KoVon urheilulliset tavoitteet ovat erittäin korkealla eli haluamme tehdä työtä sen hyväksi että Kotka saisi toisenkin suomalaisen nyrkkeilyn olympiavoittajan Pentti Hämäläisen lisäksi. Mutta sen rinnalla kulkee tietoisesti yhtäläinen oikeus kaikilla lajin harrastajilla toteuttaa itseään niillä liikunnallisilla edellytyksillä, joihin hän luontaisilla edellytyksillään on kyvykäs.

 

·        Eli tavoitteenamme on todella estää drop out. Haluamme tehdä työtä drop outin minimoimiseksi. Yhteisöllisyyden kokeminen seuratoimintamme avulla on eräs keskeisempiä liikunnallisia tavoitteitamme.     

 

·        Terveellisiin elämäntapoihin liittyvät tavoitteet ovat tärkeällä sijalla seuratoiminnassamme, koska miellämme kaiken toiminatamme kasvatustyöksi. Siksi päihteettömyys ja terveiden elämän tapojen vaaliminen ovat erottamaton osa seuratoimintaamme. Ohjaajat näyttävät hyvää esimerkkiä ja kilpailumatkoihin kuuluu ehdottomasti päihteettömyys. Näemme tämän asian ehdottomasti tärkeänä turvallisuusasiana ja katsomme että seuratoiminnassamme lapsilla ja nuorilla on ehdoton oikeus turvallisuuteen. Voi olla että kotona ei näin hyvin valitettavasti asiat ole, joten siksi on tärkeä asia nuorelle, että seura tarjoaa tämän turvallisuustekijän. Siitä on apua kun rakennetaan luottamusta murrosikäiseen nuoreen.

 

·        KoVossa viihtymiseen ja hyvään ilmapiiriin liittyvät tavoitteet ovat huomioituina meidän valmentaja koulutuksessa. Iskulauseemme on      " Hauskaa saa pitää kunhan ei häiritse muita ". Ei ole mitään syytä järjestää ikäviä harjoituksia jotka ovat kuin pakkopullaa. Reipas meininki ja suvaitseva huumori kuuluvat meidän seuramme perusilmeeseen. Ilmapiirin pitää olla rentouttava ja sillä saadaan nuoret viihtymään vaativan lajin harjoittelussa.

 

·        KoVon taloudelliset tavoitteet ovat lyhyesti sanottuna seuraavanlaiset: kaikki työ seurassa on talkootyötä ja varoja keräämme seuratoiminnan hyväksi talkoilla. Kaikki panos käytetään lasten ja nuorten toiminnan tukemiseen.

 

·        KoVon yhteiskunnalliset tavoitteet ovat seuraavat: Tavoitteenamme on lasten ja nuorten terveen kasvun tukeminen ja sosiaalinen vahvistaminen kohti aktiivikansalaisuutta. Haluamme, että seuramme nuorista kasvaa yhteiskuntakelpoisia kansalaisia.

 

 

4.   Kotkan Voimailijoiden käytännön toimintaperiaatteita:

 

·        KoVon harjoitusryhmät muodostetaan siten ettei kenenkään tarvitse tuntea itseään ulkopuoliseksi.

·        Harrasteryhmissä viikoittain harjoitellaan 2 - 4kertaa. Kilparyhmässä harjoitellaan viikossa 4 - 6 kertaa.

 

·        Haluamme taata kaikille mahdollisuuden toteuttaa itseään haluamallaan tavalla.

 

·        Osallistumismaksuna perimme kaikilta seuramme jäsenmaksun, joka on 20 euroa vuonna 2021.

 

·        Asioista tiedotetaan sähköpostitse, seuramme kotisivujen www.kovo.fi ja seuramme lehden KoVolaisen välityksellä. Myös harjoitussalimme seinällä oleva ilmoitustaulu on ahkerassa käytössä.

 

·        Kaikki Kotkan Voimailijoiden toiminta ja matkat ovat ehdottoman päihteettömiä ja kaikki toiminnassa mukana olevat ovat allekirjoittaneet seuramme päihdesopimuksen.

 

·        Seurassamme ei ole palkattua henkilökuntaa, joten kaikki toiminta tapahtuu vapaaehtoistyönä. Siksi talkootoiminta on ainoa osallistumisen muoto meidän seurassamme.

 

·        Pyrimme kaiken saamaan uusia toimijoita mukaan toimintaamme eli haku on päällä kaiken aikaa.

 

·        Johtokunta tekee ehdotukset palkitsemisesta ja tuolloin pyrimme olemaan tasapuolisia kaikkia kohtaan.

 

·        Yhteistyö pelaa hyvin siksi kun toimivat pelisäännöt on luotu ja myös niistä on pidetty kiinni.

 

·        Myös yhteistyökumppaniemme kohdalla pätee se, että kiitämme heitä arvokkaasta yhteistyöstä ja näin pyrimme  varmistamaan sen jatkuvuuden. Tietenkin toimimme niin kuin laki ja muut yhteiskuntamme normit sanovat.

 

5.   Kotkan Voimailijoiden organisaatio ja sen vastuuhenkilöiden roolit:

 

·        Urheilijan tehtävänä on harjoitella oikein ja tunnollisesti kohti omien liikunnallisten edellytyksien huippua.

 

·        Vanhempien tehtävänä on tukea seuran kasvatustyötä toimimalla johdon mukaisesti lasten parhaaksi.

 

·        Valmentajan tehtävänä on toimia vastuullisesti ja esimerkillisesti lasten tarpeet huomioiden.

 

·        Joukkueenjohtajan rooli on huolehtia mahdollisimman hyvin nuorten valmennettavien tarpeista ja turvallisuudesta.

 

·        Huoltajan rooli on tukea koko joukkueen hyvinvointia.

 

KoVon nuorisopäällikkönä toimii Heikki Kotilainen

KoVon puheenjohtajana toimii Toomas Lybeck

KoVon varapuheenjohtajana toimii Jarmo Wägar

KoVon sihteerinä toimii Heidi Jansson

KoVon johtokunnan muut jäsenet ovat seuraavat:Jukka Lehtinen

Minna Liukkonen

Ismo Hämäläinen

Miika Vanhala

Anni Lippo

Rahastonhoitajana toimii johtokunnan jäsen Heidi jansson

KoVon markkinointivastaavana toimii Heikki Kotilainen

KoVon tiedottajana toimii Anni Lippo

Leirikeskusvastaavana toimii Jarmo Wägar

 

6.   Kotkan Voimailijoiden ryhmäkohtaiset pelisäännöt:

 

·        Harrasteryhmissä varmistamme tasavertaisuuden siten, että kaikki harrastajat pääsevät osallistumaan seuramme toimintaan omien tarpeiden ja kiinnostuksen pohjalta.

 

·        Kilparyhmissä varmistamme että kaikki halukkaat saavat osallistua kilpailuihin omien edellytysten pohjalta.

 

·        Harrasteryhmissä huolehdimme että harjoitukset ovat monipuolisia ja että niissä vallitsee leikinomaisuus ja rento ilmapiiri, jossa lapset tuntevat olonsa turvallisiksi.

 

·        Kilparyhmissä teemme kisailunomaisia harjoituksia, joissa leikinomaisuudella on suuri merkitys.

 

·        Lasten ja aikuisten harrasteryhmissä korostamme toimintamme päihteettömyyttä, riittävää lepoa, elämänhallinnallisia taitoja ja ohjaajat antavat hyvää esimerkkiä terveellisistä elämäntavoista.

 

·        Kilparyhmissä mukana oleminen edellyttää terveellisiä elämäntapoja, ja siksi niitä vaalitaan ko. toiminnassa erityisesti.

 

·        Harrasteryhmissä pelisäännöt ovat erottamaton osa toiminnan onnistumista. Ohjaajat varmistavat sen, että niistä pidetään tinkimättä kiinni. Jos pelisääntöjä ei noudateta niin otamme asian käsittelyyn ja selvitämme perusteellisesti mistä pelisääntöjen noudattamisessa on kysymys. Tuolloin

·        korostamme koko toiminnan mielekkyyttä ja turvallisuutta. Haluamme myös tässä asiassa välttää drop outtia mutta jos ko.kehityskeskustelut eivät tuo positiivista ratkaisua on viimeinen keino sulkea ko henkilö pois seuramme tarjoamasta toiminnasta.

 

·        Kilparyhmän kohdalla toimimme samalla periaatteella kuin harrasteryhmässäkin.

 

·        Haluamme pelisäännöillä korostaa seurayhteisömme toimivuutta ja turvallisuutta. Jos kotona ei ole aiemmin asetettu selviä rajoja niin voi olla lapsen/ nuoren kannalta ensiarvoisen tärkeää että hän oppii hyväksymään pelisääntömme ja alkaa myöskin elämään niiden mukaisesti.

 

·        Aikuisliikunnan osalta haluamme edistää aikuisten liikuntamahdol-lisuuksia ja mahdollistaa hyvä ja aktiivinen seuratoiminta. Kehitämme edelleen seuramme terveysliikuntatuotetta siis aikuisten kuntonyrkkeilytoimintaa ja haluamme seurata aikaa uusien kokeilujen avulla. Haluamme että aikuisliikuntatoiminta on hauskaa ja harrastajien välillä vallitsee hyvä ilmapiiri. Tavoitteenamme on luoda merkityksellistä toimintaa ja merkityksellisiä ihmissuhteita aikuisliikunnan osalta.

 

·        Kotkan Voimailijat haluavat olla mukana uudessa Tähtiseurat- seurojen laatuohjelmassa mukana. Laatuohjelma kehittää suomalaista seuratoimintaa. Toiminnan tunnuksena on Tähtimerkki, joka kertoo, että seura on kehittynyt tasolle, jossa seuratoimintaohjelmassa määritellyt laatutekijä toteutuvat. Laatuohjelmasta saa enemmän tietoa osoitteesta www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma