Yhteystiedot

kovo
testisivut
49400 Hamina

KOTKAN VOIMAILIJOIDEN PELISÄÄNNÖT/ KRITEERIT

 

1.   Kotkan Voimailijoilla on kirjallinen toimintalinja seuran toimintaperiaatteista ja - tavoista

 

·        KoVo on kirjannut omat toimintaperiaatteet ja - tavat.

·        KoVon periaatteista ilmenee seuran arvot ja käytännön toimintatavat

 

2.   Kotkan Voimailijat huomioi jokaisen mukana olevan lapsen ja nuoren

 

·        KoVo huolehtii siitä, että jokainen pääsee osallistumaan tasavertaisesti toimintaan.

·        KoVo kannustaa kaikkia taitotasosta riippumatta, jokaisen persoonallisuutta ja edellytyksiä kunnioittaen.

·        KoVo huolehtii, että kaikilla seuratoiminnassa mukana olevilla on mielekästä tekemistä, eikä yhtään turistia ole seurassa.

·        KoVossa jokaista lasta arvostetaan ja hänestä ollaan kiinnostuneita ja kaikki palaute annetaan positiivisesti.

 

3.   Kotkan Voimailijoiden toiminta on monipuolista

 

·        KoVon harjoituksissa on monipuolista liikuntaa, jonka toteutuksessa käytetään hyväksi myös muita lajeja.

·        KoVossa sallitaan myös muut harrastukset, koska ne edistävät monipuolista liikunnallista kehitystä.

 

4.   Kotkan Voimailijoiden kaikessa nuorisotyössä on kasvatuksellinen työote

 

·        KoVon toiminnassa saa pitää hauskaa kunhan se ei häiritse muita.

·        KoVossa on lasten kanssa sovittu yhdessä toimintaan liittyvät pelisäännöt

·         KoVossa lasten terveen kasvun ohjaukseen ja sosiaaliseen vahvistamiseen kiinnitetään huomiota ja erityisesti huonoon käytökseen puututaan.

 

                                               

·        KoVossa kasvun ohjausta tehdään yhteistyössä kodin kanssa vrt Pelisäännöt

 

5.   Kotkan Voimailijoiden ohjaajat ovat käyneet lasten ja nuorten ohjaamiseen tarkoitetun koulutuksen.

·        KoVon ohjaajat ovat käyneet koulutuksen, jossa on perehdytty lasten ohjaamiseen

 

6.   Kotkan Voimailijoissa  on huolehdittu ohjaajien jatko- ja täydennyskoulutuksesta

7.   Kotkan Voimailijoissa kiitetään kaikkia seuratoimitsijoita heidän tekemästään arvokkaasta työstä.

 

·        KoVossa on tapana palkita ja kiittää kaikkia seuratyöntekijöitä ja huomioida heidän tekemä arvokas vapaa-ehtoistyö. Olemme luoneet palkitsemisjärjestelmän, jossa myös vapaaehtoistoimijoiden talkoopanos on huomioitu.

 

8.   Kotkan Voimailijoissa on sovittu pelisäännöt kaikkien alle 16- vuotiaiden kanssa ja samoin heidän vanhempiensa kanssa. 16 - 18 vuotiaiden ryhmissä pelisäännöt on sovittu nuorten ja valmentajien kanssa.

 

9.   Kotkan Voimailijoilla on nuorisotoiminnan vastuuhenkilö

 

·        Nuorisotoiminnassa vastuuhenkilö on Heikki Kotilainen.

·        Hän vastaa nuorisotoiminnan organisoinnista.

·        Hän vastaa yhteydenpidosta KoVon muihin valmentajiin, toimijoihin, Kymen Liikunta ry:n ja Suomen Nyrkkeilyliittoon.

·        Hän vastaa seurannasta nuorten toiminnan toteutuksesta ja laadusta.

·        Hän ylläpitää yhteistyötä muiden seurojen kanssa

·        Hän osallistuu Nyrkkeilyliiton ja seurojen järjestämiin lasten ja nuorten tapahtumiin omien resurssien pohjalta.

·        Hän huolehtii omasta ja seurojen muiden nuorisovalmentajien jatkokoulutuksesta

·        Hän pitää Kotkan Voimailijoiden johdon ajan tasalla nuorisoasioissa.